Bogdan Lipowski
Przewodnicz±cy
Bogusław Jaszczuk
Członek
Bartłomiej Ostrowski
Członek
Wojciech Ulatowski
Członek
Włodzimierz Kurek
Członek
Andrzej Czerwiński
Członek
Krzysztof Wojtunik
Członek 
 
Łódzki Zwi±zek Piłki Siatkowej
al. Bandurskiego 7, lokal 49
94-020 ŁódĽ
wejście P03, poziom -1
tel: 509-022-701   e-mail: biuro@siatka-lodzkie.pl