Nina Rechenek
Przewodnicząca
Małgorzata Kuropatwa
Członek
Arkadiusz Stajuda
Członek
Krzysztof Gawot
Członek
Krzysztof Sasak
Członek 
 
Łódzki Związek Piłki Siatkowej
al. Bandurskiego 7, lokal 49
94-020 Łódź
wejście P03, poziom -1
tel: 509-022-701   e-mail: biuro@siatka-lodzkie.pl